<div style='color: #000;'>415 gezinnen</div><div style='color: #d9782d;'>krijgen noodhulp</div><div style='color: #d9782d;'>Voedselbank Den Bosch</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <a href='https://den-bosch.voedselbankennederland.nl/nl/marktkoopman-rene-froger-deelt-hartverwarmende-soep-uit-voor-voedselbank.html'><div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div></a> <div style='color: #000;'>8300 vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Vanaf 1 januari 2017 hanteert Voedselbank Den Bosch en Omstreken de nieuwe landelijke normbedragen voor het aanvragen van een voedselpakket. In dit document vindt u de bedragen terug met een toelichting op de toekenningscriteria voor het berekenen ervan en tips voor intakers om de aanvraag van een pakket snel en soepel te laten verlopen. Daarnaast vindt u in dit document ook ons beleid terug ten aanzien van het overschrijden van de maximale termijn van 3 jaar, de voedselbank 'val' en voedselondersteuning aan vluchtelingen en illegalen.

En hier vindt u de landelijke toelatingscriteria per 1 januari 2017 terug.

Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

 

Bedrag per persoon  per maand: € 80,-.

kinderen

alleenstaande 
(bedrag in € per maand)

echtpaar*
(bedrag in € per maand)

0

200

280

1

280

360

2

360

440

3

440

520

4

520

600

5

600

680

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook in 2017 nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.