<div style='color: #000;'>Corona-update: we zijn geopend</div> <div style='color: #000;'>Corona-update: we zijn geopend</div>

Vanaf 1 januari 2020 hanteert Voedselbank Den Bosch en Omstreken de nieuwe landelijke normbedragen voor het aanvragen van een voedselpakket. In dit document vindt u de bedragen terug met een toelichting op de toekenningscriteria voor het berekenen ervan en tips voor intakers om de aanvraag van een pakket snel en soepel te laten verlopen. Daarnaast vindt u in dit document ook ons beleid terug ten aanzien van het overschrijden van de maximale termijn van 3,5 jaar, de voedselbank 'val' en voedselondersteuning aan vluchtelingen en illegalen.

Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

 

Bedrag per persoon per maand: € 95,-.

kinderen

alleenstaande 
(bedrag in € per maand)

echtpaar*
(bedrag in € per maand)

0

230

325

1

325

420

2

420

515

3

515

610

4

610

705

5

705

800

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook in 2020 nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.