<div style='color: #000;'>Corona-update: we zijn geopend</div> <div style='color: #000;'>Corona-update: we zijn geopend</div>

Voedselbank Den Bosch en Omstreken verklaart bij deze:

Geen levensmiddelen, welke zij heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan;
Ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis aan derden te leveren die aan de door de Stichting Voedselbanken Nederland opgestelde criteria voldoen via de voedselbanken die (direct of indirect) aangesloten zijn bij Stichting Voedselbanken Nederland;

Zich te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden) van Stichting Voedselbanken Nederland;

Zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van de leverende bedrijven en/of instanties al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
De richtlijnen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (waaronder het gesloten houden van de koelketen) in acht te nemen;

Te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal terecht komen.

Desgewenst kan een op naam gestelde en ondertekende verklaring geleverd worden.