<div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>deelt Honig soep uit</div>

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket? Neem dan contact op met Farent (dit isde nieuwe fusieorganisatie tussen Welzijn Divers en Juvans Maatschappelijk Werk). Deze organisatie bekijkt voor de Voedselbank Den Bosch en Omstreken of u voldoet aan de landelijk gestelde criteria. Wellicht kan Farent u ook met andere zaken van dienst zijn. Kijk voor meer informatie op: https://www.farent.nl/

Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens de intake wordt gevraagd om een identiteitsbewijs en een bewijs van: 

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode, hetgeen kan variëren tussen 3 maanden en een jaar, wordt de financiële situatie opnieuw bekeken.