<div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>deelt Honig soep uit</div>

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket? Neem dan contact op met de Stichting Maatschappelijk Werk Juvans. Deze organisatie bekijkt voor de Voedselbank Den Bosch en Omstreken of u voldoet aan de landelijk gestelde criteria. Wellicht kan Juvans u ook met andere zaken van dienst zijn. Kijk voor meer informatie op: www.juvans.nl.

Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens de intake wordt gevraagd om een identiteitsbewijs en een bewijs van: 

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode, hetgeen kan variëren tussen 3 maanden en een jaar, wordt de financiële situatie opnieuw bekeken.